1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Department of Tropical Medicine
09.01.2012

Tropical diseases lectures

Lectures from eligible course Tropical diseases
20.01.2011

Přednášky ke Kurzům tropické a cestovní medicíny

Aktuality v cestovní a tropické medicíně 2010

doškolovací kurzy 1. LF UK, Praha: 8. května 2010 a 11. prosince 2010

koordinátor: MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Prezentace v pdf - odkaz zde

19.01.2011

Přednášky k předmětu Lékařská parazitologie

B00055 Lékařská parazitologie - ZS 2010/2011 - více informací získáte v SIS - odkaz zde

Prezentace v pdf - odkaz zde