1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Department of Tropical Medicine
26.09.2012

Lab equipment

Information in Czech only.
08.12.2010

Přístrojové vybavení

Pro informaci uvádíme přístrojové vybavení, které využíváme v naší laboratoři nebo v rámci spolupráce s jinými pracovišti.

 

UVC Ultraviolet Crosslinker (Amersham Biosciences)

- manuál ke stažení zde

- Oddělení tropické medicíny, 1. lékařská fakulta UK a FNB

BD FACSCantoTM II

- průtokový cytometr se třemi lasery (488, 633, 405)

- Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN

LC480 light cycler (Roche)

- cycler pro kvantitativní PCR

- servisní pracoviště Biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Genomická a proteomická laboratoř

3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems)

- čtyř- a šestnáctikapilární sekvenátory

- servisní pracoviště Biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Laboratoř sekvenace DNA

Leica TCS SP2 s AOBS

- konfokální mikroskop pro multibarevnou analýzu, fyziologický záznam buněk, 3D rekonstrukci, FRAP a FRET

- servisní pracoviště Biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Laboratoř konfokální a fluorescenční mikroskopie

JEOL JEM-1011, JEOL JSM-6380LV

- transmisní elektronový mikroskop, rastrovací elektronový mikroskop

- servisní pracoviště Biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Laboratoř elektronové mikroskopie