1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Oddělení tropické medicíny
08.12.2010

Přístrojové vybavení

Gene Pulser Xcell™ Eukaryotic System

- elektroporátor od firmy BIO-RAD

- Oddělení tropické medicíny, 1. lékařská fakulta UK a FNB

UVC Ultraviolet Crosslinker (Amersham Biosciences)

manuál ke stažení zde

- Oddělení tropické medicíny, 1. lékařská fakulta UK a FNB

BD FACSCantoTM II

- průtokový cytometr se třemi lasery (488, 633, 405)

- Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN

LC480 light cycler (Roche)

- cycler pro kvantitativní PCR

- servisní pracoviště Biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Genomická a proteomická laboratoř

3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems)

- čtyř- a šestnáctikapilární sekvenátory

- servisní pracoviště Biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Laboratoř sekvenace DNA

Leica TCS SP2 s AOBS

- konfokální mikroskop pro multibarevnou analýzu, fyziologický záznam buněk, 3D rekonstrukci, FRAP a FRET

- servisní pracoviště Biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Laboratoř konfokální a fluorescenční mikroskopie

JEOL JEM-1011, JEOL JSM-6380LV

- transmisní elektronový mikroskop, rastrovací elektronový mikroskop

- servisní pracoviště Biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Laboratoř elektronové mikroskopie

počet zobrazení: 2030 poslední aktualizace: 08.12.2010
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.