1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Oddělení tropické medicíny
25.11.2010

Grantová podpora Oddělení tropické medicíny

2012 - 2014, GAČR (Grantová agentura České republiky)

Jak Giardia intestinalis, jednobuněčný eukaryot se dvěma jádry a minimalistickým genomem, zajišťuje integritu chromozomů

 

2010 - 2012, GAUK (Grantová agentura Univerzity Karlovy)

Úloha trehalózy a manitolu při utváření akantamébových cyst (řešitel: Eva Horáčková-Bínová)

 

2010 - 2011, GAUK (Grantová agentura Univerzity Karlovy)

Aktivace checkpoitů poškozené DNA u Giardia intestinalis (řešitel: Magdalena Uzlíková)

 

2009 - 2011, GAUK (Grantová agentura Univerzity Karlovy)

Anafázový (vřeténkový) kontrolní bod Giardia intestinalis: nový typ regulace buněčného cyklu (rešitel: Kristýna Marková)

 

2009 - 2011, GAUK (Grantová agentura Univerzity Karlovy)

Encystace Giardia intestinalis (rešitel: Klára Hofšterová-Jiráková)

 

2009 - 2011, GAUK (Grantová agentura Univerzity Karlovy)

S-adenosylmethioninový cyklus u parazitických prvoků Toxoplasma gondii a Cryptosporidium parvum a jejich inhibice (řešitel: Maria Šurinová)

 

2009 - 2011, GAČR (Grantová agentura České republiky)

Checkpoints in cell cycle of the intestinal flagellate Giardia intestinalis (řešitel: Eva Nohýnková)

 

2009 - 2011, GAČR (Grantová agentura České republiky)

Diferenciace volně žijících améb Acanthamoeba a Balamuthia (řešitel: Eva Nohýnková)

 

2007 - 2010, GAUK (Grantová agentura Univerzity Karlovy)

Encystace volně žijících améb rodu Acanthamoeba (řešitel: Jarmila Klieščiková)

 

2004 - 2011, MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů (řešitel: M. Elleder)