1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Department of Tropical Medicine
08.12.2010

Přístrojové vybavení

UVC Ultraviolet Crosslinker (Amersham Biosciences)

manuál ke stažení zde

- Oddělení tropické medicíny, 1. lékařská fakulta UK a FNB

BD FACSCantoTM II

- průtokový cytometr se třemi lasery (488, 633, 405)

- Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN

LC480 light cycler (Roche)

- cycler pro kvantitativní PCR

- servisní pracoviště Biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Genomická a proteomická laboratoř

3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems)

- čtyř- a šestnáctikapilární sekvenátory

- servisní pracoviště Biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Laboratoř sekvenace DNA

Leica TCS SP2 s AOBS

- konfokální mikroskop pro multibarevnou analýzu, fyziologický záznam buněk, 3D rekonstrukci, FRAP a FRET

- servisní pracoviště Biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Laboratoř konfokální a fluorescenční mikroskopie

JEOL JEM-1011, JEOL JSM-6380LV

- transmisní elektronový mikroskop, rastrovací elektronový mikroskop

- servisní pracoviště Biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Laboratoř elektronové mikroskopie

number of views: 522 last modification: 08.12.2010
Page ranking: If you think the article is not up-to-date, click here.